Fortvilt svensk marine og etterretningsvesen har fått tilbud om lokal hjelp fra Norge i jakten på mulig ubåt ved Stockholm. Clifford Bugten, altmuligmann på Averøy står klar til å hente opp " russerain på flekkjen" med ikke mindre enn en ubåt han har funnet uti Honningsøya for noen år siden. 
Bugten bnn
Ordlyden er som følger: 
- É lyt jælp sa dér svænskain å få opp russerain puinn båttnæ utfær lainna i Ståkkholm...dét ska ga så dét kosst étté-......