De som driver med militære kjøretøy vil takke Kristiansund Trafikkstasjon fro uvurdelig hjelp i forbindelse med å finne dokumentasjon på endel tilhengere av amerikansk opprinnelse fra krigstiden og litt framover. Når massevis av slike hengere av Bantam-typen beregnet for Willys Jeep kom til Norge rundt 1950 uten dokumentasjon, og bare ble satt på lager, er det ikke greit å få de registrert. Nå har imidlertid Toleif Kofoed satt hjulene i sving og gravd  i" all verdens" avdelinger innen bil og utstyr og funnet ut  av dette her. En fremragende og systematisk etterforkning så og si har Trafikkstasjonen foretatt, og en umulighet har blitt mulig. Stor tatt fra de som har kjøpt slike hengere.
henger
Torleif Kofoed på Kristiansund Trafikkstasjon kom til bunns i disse hengerne som forsvaret har solgt til private i Norge.  Nå er det klart for at de kan henge bak den berømmelige Willys Jeepen som er så populær. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
henger 2
Disse Bantam -hengerne fløt og kunne frakte 6 mann på vannet.( bak amfibiekjøretøyet) Det var ventiler i bunnen slik at vannet ikke kom inn, men vann i hengeren kom ut når den kom på tørt land. (Foto: Ukjent)
henger 3
Willys Jeep med slik Bantam henger. ( Foto: Ukjent)
henger 4

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her