hagelagkarra

Det har vært årsmøte i Averøy Hagelag sist torsdag. Tilstede på åmøtet var f.v. Liv O. Jansen, Britt Furseth, Nina Madsen, Bjørg Bergem, Ranveig Ovesen, Bodil Gaupseth, Inge Rolfsen, Anne Marie Folde, Leia Delas Alas, Aud Solli, Svein Kongshaug (leder) og Ove(?) Bothun. Asbjørg Røsand ikke til stede. (Foto: Magnar Heggeset)