North Sea Containerline sitt skip " Samba" har som første fartøy tatt i bruk den store nye Kysthavna på Hitra. Skipet kom med 500 tonn hydrogenperoksyd for avslusing av laksefisk i de store oppdrettsnæringskommunene Hitra og Frøya. Havneprosjektet  ble offisielt åpnet 16. november med anløp av hurtigruta og stor festivitas. Også Kristiansund og Nordmøre Havn er inne med interesser i dette store havneanlegget i Trondheimsleia litt nord for Kristiansund.
hitr 1
Kontainerskipet " Samba" ble første skip som kom med gods til havneanlegget på Hitra. Skipet er godt kjent blandt folk som er interessert i skipsfarten i farvannet her  rundt Kristiansund. ( Arkiv 30.08-2013)
hitr 2
Slik blir havneanlegget på Hitra som inneholder kaier og mye annet eksempelsvis stort lakseslakterei og kassefabrikk. Tunnelen til fastlandet starter også her midt i området. ( Foto. Kristiansund og Nordmøre Havn)