Hver bonde her i landet produserer i dag i snitt dobbelt så mye melk, kjøtt, korn og grønnsaker per årsverk som ved inngangen til 1990-tallet.Seks gårdsbruk blir lagt ned hver eneste dag på landsbasis, mens noen satser på større enheter. På Veiset på Averøya innover mot Kvernes satses det friskt.
ab 1
I dag var Averøy betong og fylte masse i jernforskalingen til gjødseltanken på bruket.( Foto: Bjørn  O. Angvik)
ab 2
Her betongbil og pumpebil i aksjon. ( Foto: B.O. Angvik)
ab 3
Bilde fra en annen retning utover mot nord.  Betongen ble ristet etter den kom ned i forskalingen slik at den skulle bli kompakt uten luft ( Foto: B.O. Angvik)
ab 6
7o kubikkmeter skulle sånn cirka leveres her sa operatør Ronald Sehm. Torsdag skulle Averøy betong til Skretting med masse  til et stort tankfundament. ( Foto: Bjørn O. Angvik)
ab 4
Her det store nye driftsbygget på Veiset .Freikollen over fjorden i bakgrunnen. ( Foto: Bjørn O. Angvik)
ab 5
Om de her  som lå ved gammellåven kommer inn til jul " i nytt hus " er ikke kjent. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her