Direktøren i Helse Midt Norge innrømmer at det har vært tak i feile retninger i forbindelse med sykehussaken ifølge NRK TV M&R i kveld. Hele saken skal nå evalueres skikkelig fra bunn til topp er det lagt opp til. Mange er vel fornøyd med det. Noe tomteforandring for nytt sykehus kommer ikke opp. I kveld får vi også høre at helseministeren antyder nedlegging av vakt for akuttkirurgi på de fleste sykehus for å spare. Vi kan vare tenke oss hva som blir igjen av sykehuset her i byen. Trolig intet.
bak
Noen har gått inn bakveien i sykehussaken. Det skal nå skikkelig evalueres ifølge ledelsen i Helseforetaket.