Da har Kystverket fått lys i Grip fyrstasjon som ligger rundt 12 kilometer nord for Kristiansund. Fyret har vårt ute av drift og mørkt et par ganger de siste månedene.
1888 1
Da blinker det på Bratthårskollen nordøst av Grip fiskevær igjen. Styasjonen ble satt i drift i 1988.( Foto: Håkon Bloch)
1888 x
" Susanne Theresa", oljetanker som er mye i Kristvika/ Skretting-fabrikken på Averøy. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)