Det flytende bibliotek " Epos" er på farten i våre farvann. I over 50 år har denne sammenslutningen av fylkesbibliotekene i Sogn og Møre holdt på på kysten. For folk er tilbudet svært kjent i utvær og andre mer grissgrendte strøk.
EPOS BIB