Som ventet fikk ikke Kolbjørn Gaustad medhold fra Eide kommune om å fjerne rustholken på en holme på Atlanterhavsveien. Skipet som havarerte i 1989, er blitt et " symbol på naturkreftene" mener ordfører Ove Silseth i Eide ifølge NRK TV.  Ledelsen i Nasjonale turistveier vil derimot ikke ha dette vraket som noe attraksjon midt i sitt anlegg. Da er man like langt igjen her slik som mange ganger før. 
kystverk sanda sug bn
Kolbjørn Gaustad bad om 250.000:- kroner i bevilling for at dette vraket kan fjernes. Nei til svar fra Eide kommune. NRK om saken fra Eide (Foto: Bjørn Ove Angvik)