vik 2

Stor norsk moderne frysetråler tilhørende Havfisk ASA nordpå passerte Svartoksen på vika i dag. Den er rundt 70 meter lang, og ble levert fra verftet i november 2013. Konsesjon på reker og hvitfisk. Tre slike skal leveres til fiskerederiet. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
vik 1
"Amalie" , en dansk selvlosser ved grunnene utenfro Farstad i dag på vei til Florø. (Foto: Bjørn Ove Angvik)
vik 3
" Kremmervik" av Bergen gikk sørover. Her innenfor Fuglen på Vika. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
vik 4
Dansk slepe/ bukseringsbåt " Thor". Det var litt sjø og det brøt over alt på grunnene i dag. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)