Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Sjeldnere er årsaken hjerneblødning. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Lær deg å se symptomer. Dette kan oppstå plustselig der du oppholder deg. Svært viktig å ikke nøle, men ringe 113 øyeblikkelig man har mistanke. 
faset

fast