eid

VARD Aukra overleverte sitt byggenummer 768, M/S «EIDSVAAG PIONER», til Eidsvaag Rederi AS den 28. mai 2013. Dette er det første fartøyet med Environship-konseptet fra Rolls-Royce og hun har designbenevnelsen NVC-401 LNG. Skroget er bygget i Romania. Dåpsseremonien fant sted 1. juni med Britt Anne Nesse som gudmor.

Byggekontrakten ble inngått i desember 2011, og prisen ble da oppgitt til ca. NOK 200 millioner. Nybygget skal operere langs norskekysten for Skretting AS for levering av fiskefôr fra Averøy til oppdrettsanlegg. Rederiets samarbeid med Skretting går faktisk helt tilbake til 1980-tallet, mens den første fôrbåten kom i 1995.

Fôret har pelletsform og blir fraktet i 62 spesialtanker. Fartøyet vil ligge opp mot anleggene ved hjelp av dynamisk posisjonering og overføre fôret fra tankene til oppdrettsanleggene gjennom et kranoperert transportsystem (teleskopkran) over baugen. Fartøyets lossekapasitet er 200 tonn per time.
Den nye skrogformen er utviklet med fokus på optimale sjøegenskaper og minimale utslipp til luft og sjø.(Foto: Jarl Arvid Røbech)