Her kommer en hilsen fra Fredrik Aandahl som av alle steder er så langt nord som Pasvik i Varanger. Påskestemning får vi høre i Pasvikdalen der bildet rettere sag er tatt i farten. Skulle hilse til alle kjente i Kristiansund. 
pasvik