Kiwi  på  Bruhagen mister tjenesten post i butikk.  På Bruhagen vil det si at kommunesenteret ikke vil ha postjenester i framtiden, noe som ikke er så særlig ønskelig i og med mange eldre som har relasjoner og har gode kommunikasjoner hit etter det vi hører.  Nå er det Rema 1000  på Røsand som skal ha post i butikk.   Posten har hatt disse tjenestene ut på anbud, og Rema har underbydd etter alle kunstens regler etter det vi erfarer. Vi får høre på Bruhagen at det virker svært perifert i forhold til et senter som har  bank, apotek, lege og kommunale kontorer o.a. 
kiwi 1tt 
Postskranken her  i kommunesenteret Bruhagen  blir å finne på Røsand i framtiden. Mange finner det håpløst etter manges mening her i dag, og spør om noen kan hjelpe til å få posten til å framdeles bli her. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)