Bier og humler har viktige roller som bestøvere av et mangfold av både ville planter og jordbruksvekster. En stor tilbakegang av disse insektene vil både ha alvorlige økologiske så vel som økonomiske konsekvenser. Opptil 30 prosent av maten vi spiser er bestøvet av bier og humler. I Norge finnes hele 14 prosent av verdens humlearter, og humlene er de viktigste bestøverne på våre breddegrader.
Humle
Humle i krokus i Barkgata i dag. Viktigere insekt enn vi kan ane. ( Foto: Kjell Andersen)