Den 13 meter lange skøyta " Ursula" som forsvant til bunns i Sveggesundet i Averøy 3. desember 2012 ligger godt. Ingen vil visst ta ansvar for båten som nå er å betrakte som vrak og ikke lenger er reperasjonsobjekt. Etter det vi forstår skylder forskellige eiere eller ikke eiere på hverandre om hvem som er ansvarlig.
vrak antenne
I Sveggesundet stikker masta opp på skøyta. Nye " Sanda Sug" som på Atlanterhavsveien ? ( Foto: B. O. Angvik)