Her får vi hilsen fra  verdens nest største kanon noensinne montert på land. Årsaken til at disse kjempe-kanonene kom hit til Møvig ved Kristiansand S er: Når tyskerne hadde tatt Norge og Danmark i 1940, hadde de et stort behov for å stenge Skagerrak. Det ble da planlagt et 38 cm. kanonbatteri bestående av 4 kanoner her på Møvig, og et i Hanstholm i Danmark. Dette er den korteste strekningen mellom Norge og Danmark og er på 116 km. På Møvig var det byggestart våren 1941, og 1400 mennesker arbeidet her i begynnelsen. Fordeling av nasjonalitet var: 750 norske, 350 danske og 300 tyske. Ved årsskiftet 1942-43 kom det også 200 russiske krigsfanger, som ble der til krigens slutt i 1945. Batteriet inngikk i perioden 1945-52 i det Norske Kystartilleriet.
Kanonene ble produsert i Tyskland av Friedrich Krupp, Essen i 1940. De var av samme type som kanonene ombord i slagskipene "Bismarck" og "Tirpitz".
38
Tanja Hansen fra Rensvik ved Kristiansand kanonmuseum. ( Foto: Tonny Hansen)