En Bringbil og en varebil kom borti hverandre på innfartsveien til Moldei natt. Personer i deaktuelle kjøretøy ble tatt med til sjekk.I løpet av dagen er stedet ryddet og bilen tatt opp.
br1
Bilen fra Bring havnet på siden utafor veien her på E 39 et stykkel fra Hjelset . ( Foto: Bjarne Sandnes)
br 3
Straumen Bilbergning med tyngere utstyr har hentet opp det store kjøretøyet. ( Foto: Bjarne Sandnes)