Det finnes faktisk skomaker i sentrum av Kristiansund. Rett bak Rådhuset er lokalene med redskaper og maskiner slik man venter å finne på et slikt verksted. Her får man da reparert mere enn sko.
skomakar
Olav Onsøien  holdt ti lpå Røros før. I desember 2013 startet de opp her. Vi var innom med en bra fotoveske og fikk sydd på nytt hurtiglås. Kona jobber også her. Der settes også inn glidelås i jakker som er for bra til å kaste. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)