Det store Heidrun B skipet er på vei inn til Kristiansund. Det kommer rett fra Sør-Korea der slepet startet i mars. Det er et lagringsskip for olje og som tar 850.000 fat.

Los er satt på skipet msndag formiddag. Skipet skal etter sigende inn på Dalasundet. I så fall en stor operasjon med den 250 m lange farkosten.( Foto: Arild Fjerstad)