I dag har det vært gudstjeneste i den gamle stavkirka på Kvernes fra 1300 tallet. Prest Sigurd Andreas Haugen holdt den, og det var bra oppmøte .Etterpå kom buss og kjørte de som skulle på pilgrimsmarsj fra Bådalen over fjellet til Kvernes. Det ble sikkert en våt affære.

 

 Fra gudstjenesten i den spesielle gamle kirka som er på Kvernes.( Foto: Bjørn Ove Angvik)
coir
Averøy kirkekor sang gg Chris Clifton var organist.  Fint å høre. 

chu 2
Det var riktig mange som ble med bussen til  Bådalen tross regnværet.
chu 1
Kirkene på Kvernes. Klenodiet  den gamle stavkirka fra 1300 tallet og nykirka fra 1893.
chu 3
På Kvernes Gamle Bygdemuseum hadde staben klar betasuppe og annet til fjell-vandrerne kom ned . F.v. Bjørg Bergem, Oddny Aandahl, Kåre Bøe og Annfryd Egset.