Kulturskolen og Dalabrekka skole sine 7. klassinger har hatt musical på Atlanten Videregående skole forleden. Veldig vellykket og dyktige ungdommer får vi opplyst derfra. 
7 kl
Alle de som deltok på musicalen Bremsnesmysteriet fikk tildelt roser. ( Foto: Eva Tranø)