Etter flere års bruk som dumpingplass for hageavfall er det nå klart for rydding rundt tomten til nettstasjonen i Steinbiten ute i Karihola. Avfall kjøres bort,  og grunnen rundt kiosken blir pålagt sand og opprettet.
jalk 1

jalk 2
Det var ved en tidligere anledning nesten umulig å komme inn i kiosken på baksiden grunnet hauger med avfall.
Ansvarlige for rydding ber nå om at skiltingen på kioskvegg blir respektert! Hold området rent! (Tekst/foto:  Jarl Arvid Røbech)