Autolinebåten " O. Husby" fra Ekkilsøy i Averøy kom fra verftet i går etter at båten er forlenget betydelig. 8,5 meter har det blitt, utført av Aas Mek. Verksted i Vestnes.  Det betyr bedre plass og utvidelse av fabrikken under dekk. Arbeidet startet 7.april, og er en betydelig investering opplyser skipper og eier Ingvald John Husby til Brunsvikanet.
huo  1
" O.Husby " på basen på Ekkilsøya søndag. Mange var nedom for å se på resultatet.
huo 2
Det er betydelig større plass i fabrikken og fryseriet ombord. Det fiskes i nodlige Atlanterhav og ellers ved Irland og Norskehavet. Fisken fryses hodekappet og sløyd. 35 tonn i døgnet kan nå fryses ned her. Det er torsk, hyse, brosme, steinbit og kveite det går mest på.
huo 3
Terje Sundet Frostad viste oss rundt under dekk på den flotte autolinebåten.
huo 4
Her linene som agnet automatisk blir satt på anglene når det settes. 10 km er en line rundt regnet. Systemet fra Mustad fungerer bra.
huo 5
På brua finnes det mest moderne for søk og kommunikasjon.
huo 6
Her undervannskamera (t.v) som viser  fisken komme opp på lina. Greit å ha hvis det er stor kveite som har gått på.  Resten er overvåking av maskiner og fryseri/ fabrikk ombord.
huo 7
Alt foregår under dekk i dag på slike båter.
huo 8
" O. Husby" er blitt en større båt.  8, 5 meter vises godt. Det er Ingvald John Husby sammen med to søstere som driver fiskebåtrederiet. De har også " Husby Senior".