Den berømmelige klokka på Piren i Kristiansund når riktig tid er 19. Ellers kan man kanskje dvele litt opphavet til denne klokka og når den kom på plass her. 
kl19