Kristiansund Småbåtlag har store eiendommer ved sjøområdene i byen som må ha vedlikehold jevnlig. Det gjelder på Innlandet, Vågen på 2 plasser og Donkarsundet på Gomalandet. På disse stedene er det havner for småbåtflåten, og det medfører mye vedlikehold og stell. Det er jevnlig satt opp dugnad for alle medlemmer. Etter det vi forstår kan de som ikke deltar kjøpe seg fri enkelte ganger på slike dugnadskvelder/ dager. 
dug 1
Her to karer som holdt på å spleise tau i dag. Sikkert var det til pongtongene i Vågen en plass. Mange hadde forresten møtt opp. ( Foto: Håkon Bloch)