Det er slutt på de kundevennlige avsperringene for å drive “Brustadbu” på søndager. Etter påtrykk fra myndigheter er det  satt op store sperringer og egen hjelp bak sperringene på Bunnpris i Brunsvika. Før gikk det an å forsere sperringene med enkle grep eller gå igjennom kjøla, men alle disse smuttveiene er nå borte .
Mange mener slike Brustadboder er noe tull i 2015, og skulle vært revidert for lenge siden.Han Adolf hadde jo nok sperringer i Brunsvika på 40-tallet.( Tekst: H. Bloch)
handel
 Innskjerping av handel på søndager i Brunsvika. Nå får man ikke klive over etter varer.( Foto: H. Bloch)
cola
Utrolig det ikke er pant på CC.