En småkvalfanger ligger ved pongtongen i fisktrappa for å selge kvalkjøtt fredag og lørdag M/S Lyngøy, (tidl. regmerke N – 40 – SG). Har annonsert i lokalavisa ol, var tidligere i dag i Torvikbukt.( Foto: H. Bloch)
hval
hval 2
hval 3