I forbindelse med Brannvernuka ble det lørdag holdt åpen dag på Brannstasjonen.
I denne forbindelse ble “Bjørnis prosjektet” lansert. Det går ut på at de har med kosebamser i alle utrykkningskjøretøyene, dette for for bruk i psykisk førstehjelp der barn er innvolvert i forbindelse med ulykker. For å lede oppmerksomheten bort fra ulykken.
brav 1
Mange besøkte brannvesenet i går. Også andre brannvesen utover i landet hadde gjerne åpne brannstasjoner. På bildet Robert Ugelstad som er i forebyggende avdeling i Brann og Redningsvesenet.( Foto: Håkon Bloch)
brav 2
Noe av bilene de har her i Kristiansund . Det er relativt nye og moderne biler storparten. ( Foto: Håkon Bloch)
brav 3
Fra brannmuseet der det ble spandert kake på de som kom innom en tur. ( Foto: Håkon Bloch)
brav 4

Her får Christian Aas Elshaug “Bjørnis-brød” av branningeniør Jan Ove Kvernes, (Bjørnis er med å promoterer prosjektet).( Foto: Håkon Bloch)
brav 5
Barn fikk også i år anledning til å slukke brann med slange. Uhyre populært. ( Foto: Håkon Bloch)