Det arbeides med ¨sprenge ut hammeren rundt blokka i Sørsundveien 37 på Innlandet. det har vært litt trasig og smått med parkering her; spesielt etter at omtrent alle har bil. I nabolaget blir det store forandringer da Smiths Jernlager er revet, og det blir boliger på kaia der.
blokk 70
Her blir det mer rommelig rundt husveggene etter hvert. Blokka her er bygd rundt 1974. ( Foto: Knut Kristiansen)