Dette lille bygget i Fosnagata ved siden av Håndtverkerforeningen pg Brodkorbgården er under restaurering. Etter det vi hører er dette stabburet til den ærverdige gården ved siden av. Bård hus og stabbur overlevde brann og sprengbomber der i området i 1940. Stabburet så litt dårlig ut nå ; hvem som tar affære nå er ukjent .
gammelt hus
Ikke store greiene dette lille bygget, men det holdt faktisk en frisør til her i 1960 årene. ( Foto: B. O. Angvik
)