Eierene av M/K Frimann  holder på  i Mellemværftet driver og skifter noen hudplanker og litt skansekledning. Spantene er fra da båten ble bygget i 1920. Båten har også blitt forlenget en gang i tiden. Det foregår hele tiden noe på dette fartøyvernsenteret.
frimann

Fredrik Aandahl og Arnt Gjerde var det som holdt på med " Frimann" forleden. ( Foto: Håkon Bloch)