Hvis man ser nordover fra byen og ut i havet, er Grip fyr ikke i drift. Hvor lenge det har vært mørkt er ukjent. Det er ingen fyrvoktere her mere da hele anlegget er automatisert som de andre fyr i vårt distrikt. Det er også annet ute av drift i våre farvann.
grip fyr og hus
Det er mørkt på Grip fyr nord for Kristiansund. Kystverket har fått rapport. SE ANDRE LYS UTE AV DRIFT