En mann fra Averøy skriver til BN og sier han var vitne til påkjørselen av en katt ved Bådalsbanen forleden av  en hvit koreansk bil, men vedkommende stakk bare av. Det var en lys grå stripete katt rundt 20 uker gammel. Han sier han varslet politiet som kom og hentet katten. Han er opprørt over at folk ikke gidder å se etter dyr når de blir tatt av bil.
cat baad
Her ved Bådalsbanen i Averøy ble en liten katt overkjørt. Forbipassernde stoppet trafikken og fikk tatt vekk katta. Vedkommende som stod for dette bare stakk av får vi vite av en leser i Bådalen. 

"Påkjørsel av dyr uten å melde fra er en klar overtredelse av vegtrafikkloven § 12 som sier at "har trafikkuhell voldt materiell skade, og det ikke er noen til stede som kan ivareta skadelidtes tarv, skal den som har voldt skaden snarest mulig underrette skadelidte eller politiet om uhellet". Dersom en ikke ivaretar denne plikten kan en straffes med bot og i enkelte tilfeller også førerretten indras. OM PÅKJØRSEL AV DYR

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her