Endelig kommer skikkelig venterom og fasiliteter nær anløpsstedet ti lKystekspressen i Kristiansund. Møre og Romsdal Fylkeskommune har satset 7,5 millioner på skikkelig tilbud for de reisende nordover med hurtigbåten, og 2. november blir den innviet med mange gjester. Den gamle pongtongen skal fjernes fra Nordmørskaia.
hb 1
" Fausken" heter det flytende venterommet. Det skal sveises til fergelemmen. Hurtigbåtene skaø altså nå legge til her etter hvert. ( Foto: Håkon Bloch)
hb 2
Fra venterommet innvendig. (Foto: Håkon Bloch
)
hb 3
Personell fra firma SVIRE på Vestbase holder på med siste finpuss av fortøningssytemet, fra venstre Anskard Kristensen og Svein Aakerøy. Det må leggesen rist her da det ble 10 cm " snublekant" viste det seg. ( Foto: Håkon Bloch)
hb 4
hb 5
Det er gjort klart for rullestolbrukere selvsagt. Venterommet har toalett som har tank, og som skal tømmes jevnlig av egnede biler med tan og sug. ( Foto: Håkon Bloch)