Årets høstmøte i Freiøya Historielag foregår tirsdag 3. november kl 19.00 i Frei Grendahus.
Foreningen  kan bl.a. by på underholdning av «Nordmørstrekken» toradergruppe. Formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre Jørgen Strand, skal holde et
foredrag som heter «Storkvalfangst i vårt distrikt, kvalstasjonen i Kvalvik og Niels Bloch».
kvalvik algea 1940
Det blir kåseri om kvalfangststasjonen her i Kvalvika/ Omsundet av Jørgen Strand. ( Foto fra Håkon Bloch)


 Formann Per Kvalvik, skal vise bilder fra bussturen vi hadde inn til Eikesdalen tidligere i år. Det vil også bli mulighet for kjøp av lodd med tilhørende utlodning og
naturligvis blir det servert kaffe og kaker. Til slutt vil vi presentere årets utgave av Årbok for Freiøya Historielag,
som det også er anledning til å kjøpe.

Det er gratis adgang for alle, både medlemmer og andre inviteres til å
komme.