Da er første byggetrinn på fellessykehuset for Fredrikstad, Sapsborg og Moss åpnet. Det ligger på Kaldnes utenfor Sarpsborg. Flytting av pasienter foregår nå, der masse ambulanser er med på oppgaven i pasientflyttingen. 6 milliarder har det kostet. Neste år forsvinner siste rest av Fredrikstad sykehus med dette bygget. Men: I Moss 30 kilometer unna renoveres sykehuset der og man skriver: "All akuttvirksomhet vil være samlet på Kalnes, mens det oppgraderte sykehuset i Moss vil være en moderne enhet for planlagt virksomhet. Begge sykehusene vil ha lokalsykehus- og områdesykehusfunksjoner. Det vil si at mange tilbud vil være i begge byene, mens andre bare vil være på et av stedene."
kald 1
82000 kvadratmeter nytt fellessykehus i Østfold. Moss sykehus som har avstand fra KSU-Batnfjorden skal bestå...? Se: SARPSBORG KOMMUNE

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her