Pent minnesmerke i Parken i Kristiansund. Det er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som ga dette til Kristiansund by der  grunnarbeidet ble gjort av kommunen (steinlegging, fundamentstøping og benker). Statuen gjelder spansketiden og de spanjoler som var gravlagt her  i parken på 1800 tallet - Parken her var offentlig gravsted. Spansketiden  meget omfattende her i Kristiansund i forbindelse med klippfiskeksport.
skuter
Med lys kommer dette minnesmerket fram som standsmessig for byen. Ble avduket i slutten av mai 2015. ( Foto: Håkon Bloch)