Her ble det litt av en eksplosjon . Minedykkertroppen kom med bil fra Bergen i 1993 etter melding om funn av KM mine ( tysk antiinvasjonsmine) i Brunsvika. Dykkerne vill flytte minen med løfteballonger, men ørene var rustet av. Minen var laget av betong med innstøpte ladninger med rundt 50 kilo høyeksplosiver. Amerikanerne som ryddet europeiske havner etter krigen kalte disse for Katies, og var vanskelig å rydde med minerydderutstyr. Hver mine måtte dykkes opp og destrueres. De lå på 2-3 meters dyp. Brunsvikamina lå på 13 m. 
km 1
Her gikk den av etter at en liten ladning var lagt på. Fra 13 meters dyp løfter den godt på sjøen. Hele ytre bydeler rystet. ( FotoB. O. Angvik)
km 5
Her en mine spegning fra august 1945 ved naustene ytterst ved Mastadbergan ved Storskarven. Slike miner ble i mars 1945 lagt ut i Brunsvika, Litjsand, Innlandet, Dalabukta og ved Skorpa/ Meløya på Goma. ( Foto Charles Kämpe)
km  2
Og slik så de ut disse betongminene. De var lagt på grunt vann i fjæra, ofte sammen koblet med tau og gummibelger i vannskorpen. ( Foto; B. O. Angvik)
km 3
" Skikkelige saker for mannfolk" i Brunsvika. Brygga til Frank Karlsen i bakgrunnen var brukt til landingsplass for ammo til Karihola. ( Foto: B. O. Angvik)