I Fræna driver Pinsemisjonen et tiltak som folk er opptatt av. De har en stor trailer stående der folk kan levere klær de ikke har bruk for mere. Resten besørges transportert til en by vest i Ukraina av Jan Tore Tornes og Beate Tornes ( TKT Transport). Nå før jul skal det to trailere nedover med klær. Det er en reise på 240 km, der mottaksapparatet er operativt og er til å stole på. 
ukra 1
Beate og Jan Tore Tornes stod på Bølgen senteret i Elnesvågen og informerte litt om prosjektet i dag ovwer en kopp kaffe og vafler. Denne innsamlingen startet fra 1996/ 97. (Foto: Bjørn Ove Angvik)
ukra 2
Jan Tore Tornes foran bilen de har satt opp. Her kommer folk fra distriktene med klær og legger inn. Det var bare og komme med mere fikk vi høre .( Foto: Bjørn Ove Angvik)