Under kveldens presentasjon i lokalene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre i Loennechengården vil to engasjerte mennesker gjøre sitt til å føre forsamlingen 1000 år tilbake i tid.
Vi skal tilbake til Håkon den godes tid og vi skal til Rastarkalv. Det var den gang Egil Ullserk påtok seg oppgave å lure Eiriksønnene trill rundt, samtidig som Håkon den gode med en liten styrke jaget danskene til sjøs og hjem til Danmark. To meget engasjerte herrer vil stå for presentasjonen; Kjeld-Erik Holden og Svein Høgseth, begge rik på erfaring fra skolen.  I tillegg vil kanskje Svein Høgseth nyttiggjøre seg andre erfaringer når Norge på 900-tallet skal presenteres.  Dukker det opp en viking?
rast 5
Rundt 30 skip var på stranden under slaget på Fredøen rundt år 957 e. Kr.

 

Danskene kom jo oppetter kysten for å få fatt i Håkon den gode. Hvor mye sjømann var det i vikingen? Hvordan var skipene deres?
Holden og Høgseth vil prøve å gi oss svarene, men de vil også fortelle om de stridende partene, de vil presentere hærførerne og ikke minst vil de fortelle om selve slaget på Rastarkalv i 955.

Dette er det siste åpne møtet i ”skipsfartshistorisk” i 2015.

Som vanlig er møtet åpnet for alle og det er fri entré. Dørene åpner som vanlig klokken 18,30 mens møtet starter klokken 19.

rast 1

Utdrag av et om lag 200 år gammelt situasjonskart over slaget på Rastarkalv. Tegnet av Lorentz Diderich Klüwer etter en befaring i området mellom 1815 – 1817.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her