Det utredes stadig hva som vil skje om ting kollapsr på landsbasis. En ting er internett, men også sambandet til kjernenettet til Telenor er en annen ting. Sårbarhetsutvalget mener det vil bli alvorlige konsekvenser hvis dette kollapser, og det tilrådes at flere aktører kan tilby et kjenenett innen kommunikasjon . Utvalget legger fram sin rapport nå i disse dager. 
te
Flere aktører må inn som supplement til Telenors kjernenestt her i landet mener Sårbarhetsutvalget i sin innstilling.