Etter at bruk av droner har blitt allmenn forlystelse, har stortinget sett det nødvendig å utarbeide regler for bruk av disse. For de aller fleste innebærer det lite endring, eller forenkling i forhold til dagens regelverk. Kun de store dronene stilles det strengere krav til.
drone ah


Drone eller modellfly?
I media og i dagligtale, omtaler vi gjerne ubemannede flygende fartøyer, som får løft fra propeller, som droner. Luftfartstilsynet og den nye «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord» har en litt annen definisjon.

Droner er «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse». Disse omtales også som «luftfartøy som ikke har fører om bord»

Modellfly er «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål»

Forskjellen er altså hva du bruker det til, ikke hva slags fartøy det er. Det betyr altså at hvis du bruker dronen din for gøy, følger du forskriften for modellfly. Hvis du bruker den til andre ting – er det forskriften for innretninger som ikke har fører om bord som gjelder.