Fra rett etter nyttår blir det enda større trafikk på Høgset terminalen i Gjemnes. Vi ser jevnlig store kontainerskip som seiler til og fra, helst nederlandske som går mellom Rotterdam  og Vestnorge.  Nå blir det enda flere skip og gods over denne kaia inne på Gjemnes som mottar og ekspederer gods fra flere plasser i Møre og Romsdal.
hoegset
Kontainerskipet " Berta" er et kjent skip her inne på Gjemnes. Nå øker trafikken med varer til og fra kontinentet.