Det er jo ikke alt som havner til Molde. Bare se denne. Ska sei oss !! For føste gang siden steinalderen er det kommet noe til Kristiansund fra Molde. Heller ikke det var positivt vil vel mange slå fast.
fengs 1026
feng link bn