Da er det  over og ut for kommunehuset i Averøy. Når eksakt det ble bygd er litt usikkert, men vi tipper rundt midt på 1950 tallet. Gammelskolen skal være fra 1952. Gravenmaskin reiver nå det kjente bygget i filler. Snart er det historie sammen med en tomannsbolig fra midt på 1960 tallet og en enebolig som ikke er tatt vare på. 
komm
'komm 2
Da ryker kommunehuset. Det nye moderne står rett sør for gammelkåken og ble innviet for få år siden. ( Foto: Jacob Arve Junge)
komm 3
Postkort fra Bruhagen rundt 1965 (?) Skolen helt til høyre skal også visst saneres. 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her