Fra en leser får vi dette bildet der det står at Molde har fått hjelp fra tyskerne i fogderistrid innbefattet sykehusstrid Romsdal/ Nordmøre. Slaget er tapt. Nå definitivt ?
mold

Det var da litt av et skilt. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her