Eiendomsseksjonen i Kristiansund kommune er godt i gang med renovering av 1940 talls husene i Tolaasenga på Kirkelandet. Dette er et stor " boligfelt" med flermannsboliger i et antall av ca 10 enheter. De ble bygd i perioden 1940-1941 og var sterkt preget av tidens tann. 
12aas 1
Mange lokale aktører har arbeid her i disse dager. ( Foto: Kjell Andersen)
12aas 3

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 fungerte Trygve Bratteli som Arbeiderpartiets sekretær. Da alle partier unntatt NS ble forbudt høsten 1940, dro han til Kristiansund og livnærte seg der i to år som bygningsarbeider nettopp her i Tolaasenga. 

10. juni 1942 ble Bratteli arrestert av Gestapo i Kristiansund. Han ble først overført til Møllergata 19 og deretter til Grini, før han 3. mai 1943 ble transportert til Tyskland. Der satt han i fangenskap i flere konsentrasjonsleire, blant dem Sachsenhausen, Natzweiler og Dautmergen. Bratteli var døden nær da han ble reddet av de hvite bussene fra svensk Røde Kors i mai 1945. (Foto: Kjell Andersen)
12 aas 4
Bilde fra sommeren 1941 da byggingen var i gang. Etter sensommeren 1942 ble det vanskelig med alt som het betong og materialer da tyskerne trengte alt til Festung Kristiansund som krevde svære ressurser. Men alt av lediggang ble avskaffet. Alle fikk  paradoksalt nok jobb for tyske myndigheter på fortene til god betaling.( Arkiv BN)

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her