Kommunen har holdt på en stund med omarbeidelse av området nede i Kaibakken ved Rådhushjørnet. Sist det var forandringer her var i 1991 rett før byjubileet i 1992.  Nå bygges trappa ved ex Tobakshjørnet om samt annet her . Tiltaket er en del av prosjektet Byen som regional motor med mål om å øke og forbedre bylivet i Kristiansund sentrum. Det er allerede bygd en plassbygd platting/benk ved plassens fontene for å åpne for publikums bruk av området.
tobak 1
Eddy Gjengstø sjekekr bilder han har fått fra røropplegg og annet i bakken før videre graving. ( Foto: B. O. Angvik)
tobak 2
Og her er bilderr av rør og slikt som ble lagt i forbindelse med bassenget i 1991. ( Foto: KSU kommune/ Eddy Gjengstø)
tobak kar
Man må være svært forsiktig når man graver blendt rør og kabler. ( Foto: Eddy Gjegstø)
tobak 3
Og her er fra byggingen av bassenget den gangen. ( Foto: KSU kommne/ Eddy Gjengstø)
tobak 4
Parketaten er ved Laurits Schjølseth flyttet trær i dag til Hagelin. ( Foto: Kjell Andersen)*
tobak 7
Her må man også være forsiktig for å ikke ødelegge. ( Foto: Kjell Andersen)
tobak 8
Her et bilde fra 1964 og fontenen den gangen. I bakgrunnen det " verdensberømte" Grønnskuret, chipsbua til Moe og ved kai Fred Olsens " Bohemund". ( BN Arkiv)
tobak boph

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her