Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, Nordmøre Museum og Surnadal Sparebank inviterer til en presentasjon av glasskunsten som Ragnvald Bjørlo sto bak og som var en del av dekorasjonen i lokalene til Kristiansunds Spareskillingsbank når bygget ble tatt i bruk sist på 1940-tallet.

12 "glassmalerier" er i finne i bankens lokaler, åtte av disse har referanse til gamle Kristiansund.

To av glassmaleriene viser de to store kjøpmannsgårdene fra 1770-tallet som forsvant under bybrannen i 1940; Knudtzongården og Johnsengården.
1940
Glasskunsten som er utført. / Foto fra Skipsfartshistorisk)
1940 a
Her orginalbildet fra før bybrannen 1940. Finn 1 feil ( !) ( Foto: Nordmøre museum)

Av de fire skipsportrettene finner vi brigg Catharina og skonnert Johanne Fredrikke. Det var disse to skipene som innførte direkteeksport av klippfisk til Syd-Amerika og Cuba i 1850.

Ellers finner vi den første Nordhavtråleren fra 1930-tallet og et av Fred. Olsens skip som gikk i Middelhavslinjen, ms Bayard.

Odd W. Williamsen og Jørgen Strand forteller om motivene som har referanse til Kristiansund. Her blir det historikk om de to største kjøpmannsgårdene i byen og om deres eiere, som også var de to største klippfiskeksportørene på 1800-tallet.

Beretninger om de fire skipene skal selvfølgelig også fortelles.

Fred Olsen-skipet som er et av de 12 glassmaleriene er ms Bayard. Bayard var bygget ved Aker og levert i februar 1936 til A/S Bonheur (Fred Olsen & Co.).

Dette var det første motorskipet i verden utstyrt med en gallionsfigur.

I 1938 ble Bayard overført til Den norske Middelhavslinje og gikk da også på Kristiansund de siste årene før 2. verdenskrig.

Bayard hadde forlatt Norge 6 dager før krigen brøt ut og gikk inn i Nortraship.

Sommeren 1942 gikk skipet tapt etter torpedoangrep fra tysk u-båt U-67 under kommando av korvettkaptein Muller-Stockheim.

Av besetningen på 32 mann omkom 11 av dem, blant disse båtsmann Ole Heggemsnes fra Kristiansund.

”Skipsfartshistorisk” varsler om litt uvant møtestruktur denne gang, idet lokalene til Surnadal Sparebank er møtestedet. Det tilrettelegges imidlertid med stoler for publikum i bankens lokaler, og banken – som markerer sitt 175-årsjubileum i år – stiller med kaffe og kaker.

Det er fri entré til møtet i Surnadal Sparebank sine lokaler i Storgata 2.

Møtet starter klokken 19.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her